Smilende stortingsrepresentant på besøk på regntungt Raufoss

MTNC og Raufoss fikk i dag besøk fra stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand for Oppland Senterparti i utdannings- og forskningskomiteen, sammen med flere representanter fra fylkes- og kommunepolitikken. De var nysgjerrige på det som skjer rundt katapulten MTNC, og særlig tematikk knyttet til utdanning.

 

Jon Sandvik og Anja Solheim fra SINTEF Manufacturing tok dem imot og presenterte Omstillingsmotoren, NCE Raufoss og MTNC, og da spesielt med fokus på kunnskapsaksen som har fått navnet “Læringsfabrikken”.

Denne innovasjon- og læringsarena er i ferd med å ta form både konseptuelt og digitalt i samarbeid med Raufoss Videregående skole, Fagskolen Innlandet, Oppland Fylkeskommune, digitale leverandører og bedriftsrepresentanter.

Fagkompetanse

Fokus for Læringsfabrikken er, i tillegg til å kontinuerlig utvikle en opplæringsmodell i tett samarbeid med skole og bedrifter, samt å utvikle og tilby en arena med moderne fysiske og digitale utstyr i MTNC, også å markedsføre karrieremulighetene i industrien og derigjennom spre attraktiviteten for yrkesfag i samfunnet.

Digitale verktøy gir muligheter å tilpasse undervisningen til alle elever og studenter og derigjennom øke evnen til å lære for dem alle sammen.

Gjestene stilte seg veldig positive til konseptet, og spesielt fokuset på digitale verktøy og markedsføring av fagkompetanse.