Er din bedrift rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, miljøvennlighet og avansert produksjonsteknologi?

 

Få hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før du kjører i gang fullskalaproduksjon i egne lokaler.

Vi har utstyret og kompetansen som gir deg økt konkurransekraft.

MER EFFEKTIV OG LØNNSOM PRODUKSJON

RASKERE OG BEDRE INNOVASJON GIR FORTRINN

DATAFANGST GIR GRUNNLAG FOR KONTINUERLIGE FORBEDRINGER

FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE OG FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER

Vi er her for å bistå deg med å gjøre de riktige valgene i møte med ny teknologi. Vi tilbyr utstyr og kompetanse gjennom våre 7 minifabrikker:

 

  • Minifabrikk Additive manufacturing og sammenføying
  • Minifabrikk Automatisert sprøytestøping og vikling
  • Minifabrikk Metallforming og bearbeiding
  • Minifabrikk Digital manufacturing
  • Minifabrikk Digital design lab
  • Minifabrikk Lean lab 4.0
  • Minifabrikk Læringsfabrikken