7 SPESIALISERTE MINIFABRIKKER

Vi er her for å bistå deg med å gjøre de riktige valgene i møte med ny teknologi. Vi tilbyrutstyr og kompetanse gjennom våre 7 minifabrikker:
AKTUELT FRA MTNC

NOEN AV VÅRE PROSJEKTER

Nasjonalt perspektiv

MTNC vil ha et nasjonalt fotavtrykk med hovedkvarter på Raufoss. Ut over dette vil MTNC være representert gjennom SRMs regionale kontorer, eierskap i industrinettverk og gjennom samarbeidsavtaler med regionale næringsklynger. Næringshagene i Norge blir spesielt viktig for MTNC og vil være MTNCs førstelinje for bedriftskontakt og mobilisering.

REGIONALE KONTORER

Eksisterende ressurser og infrastruktur

EIERSKAP

Bedriftsnettverk

SAMARBEIDSAVTALE

Kunnskapsparker/nettverk

Nasjonalt perspektiv

MTNC vil ha et nasjonalt fotavtrykk med hovedkvarter på Raufoss. Ut over dette vil MTNC være representert gjennom SRMs regionale kontorer, eierskap i industrinettverk og gjennom samarbeidsavtaler med regionale næringsklynger. Næringshagene i Norge blir spesielt viktig for MTNC og vil være MTNCs førstelinje for bedriftskontakt og mobilisering.

REGIONALE KONTORER

Eksisterende ressurser og infrastruktur

EIERSKAP

Bedriftsnettverk

SAMARBEIDSAVTALE

Kunnskapsparker/nettverk