7 SPESIALISERTE MINIFABRIKKER

Vi er her for å bistå deg med å gjøre de riktige valgene i møte med ny teknologi. Vi tilbyrutstyr og kompetanse gjennom våre 7 minifabrikker:
AKTUELT FRA MTNC

Katapultordningen fyller 3 år

Norsk katapult - klar for å satse skikkelig!

Læringsfabrikkens førstereis

Siemens bidrar inn i unikt læringskonsept

NOEN AV VÅRE PROSJEKTER

Katapultordningen fyller 3 år

Norsk katapult - klar for å satse skikkelig!

Læringsfabrikkens førstereis

Siemens bidrar inn i unikt læringskonsept

Nasjonalt perspektiv

MTNC vil ha et nasjonalt fotavtrykk med hovedkvarter på Raufoss. Ut over dette vil MTNC være representert gjennom SRMs regionale kontorer, eierskap i industrinettverk og gjennom samarbeidsavtaler med regionale næringsklynger. Næringshagene i Norge blir spesielt viktig for MTNC og vil være MTNCs førstelinje for bedriftskontakt og mobilisering.

REGIONALE KONTORER

Eksisterende ressurser og infrastruktur

EIERSKAP

Bedriftsnettverk

SAMARBEIDSAVTALE

Kunnskapsparker/nettverk

Nasjonalt perspektiv

MTNC vil ha et nasjonalt fotavtrykk med hovedkvarter på Raufoss. Ut over dette vil MTNC være representert gjennom SRMs regionale kontorer, eierskap i industrinettverk og gjennom samarbeidsavtaler med regionale næringsklynger. Næringshagene i Norge blir spesielt viktig for MTNC og vil være MTNCs førstelinje for bedriftskontakt og mobilisering.

REGIONALE KONTORER

Eksisterende ressurser og infrastruktur

EIERSKAP

Bedriftsnettverk

SAMARBEIDSAVTALE

Kunnskapsparker/nettverk