Er din bedrift rustet for en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, miljøvennlighet og avansert produksjonsteknologi?

 

Få hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før du kjører i gang fullskalaproduksjon i egne lokaler.

Vi har ekspertisen, utstyret og fasilitetene som gir deg økt konkurransekraft.

MER EFFEKTIV OG LØNNSOM PRODUKSJON

RASKERE OG BEDRE INNOVASJON GIR FORTRINN

DATAFANGST GIR GRUNNLAG FOR KONTINUERLIGE FORBEDRINGER

FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE OG FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER

MTNC bringer din bedrift inn i den neste industrielle revolusjon

Vi er her for å bistå små- og mellomstore bedrifter i Norge med å gjøre de riktige valgene i møte med ny teknologi.

Industrien står nå ovenfor et skifte som radikalt kommer til å endre måten vi driver industri på, og MTNC skal være navnet for denne omstillingen.

Slik fungerer det:

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre bidrar med kunnskap, kompetanse, muliggjørende teknologi og nettverk. Som bedrift har du mulighet til å utvikle skreddersydde systemer og prosesser. Du er på riktig plass hvis du har som mål å:

 • Optimalisere produksjonen
 • Kvalitetssikre investeringer
 • Forbedre kontinuerlig
 • Bruke effektiv og miljøvennlig teknologi

Fokusområder

ADDITIV PRODUKSJON

…er korteste vei fra idé til løsning. 3D-printing er et av de største fremskrittene innen produksjon i moderne tid og kan fremstille nær sagt alt – fra rangler til romraketter.

FREMTIDENS FAGARBEIDER

…ser på maskiner som digitale kolleger. Utviklingen går raskt og selv om framtidens fagarbeider har høyere utdanning må kompetansen jevnlig oppdateres – som en datamaskin trenger oppdatert software.

DIGITAL TVILLING

…er en simulering som kan nstemme og e ektivisere en hel fabrikk uten å starte en eneste maskin. Fra enkle digitale mini fabrikker til enorme anlegg – digitalisering er den neste industrielle revolusjonen.

MENNESKE OG MASKIN

…samarbeider tettere enn noen gang i historien. Dagens industriarbeider bruker roboter med stadig bedre kunstig intelligens som en forlengelse av mennesket – ikke bare et verktøy.

Nasjonalt perspektiv

MTNC vil ha et nasjonalt fotavtrykk med hovedkvarter på Raufoss. Ut over dette vil MTNC være representert gjennom SINTEF Manufacturing sine regionale kontorer, eierskap i industrinettverk og gjennom samarbeidsavtaler med regionale næringsklynger. Næringshagene i Norge blir spesielt viktig for MTNC og vil være MTNCs førstelinje for bedriftskontakt og mobilisering.

 • Regionale kontorer
  Eksisterende ressurser og infrastruktur
 • Eierskap
  Bedriftsnettverk
 • Samarbeidsavtale
  Kunnskapsparker/nettverk