MTNC

MTNC skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

MTNC skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor vi bygger flere mini-fabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet.

 • Minifabrikker: MTNC skal inneholde 4-6 avanserte, modulbaserte og fleksible minifabrikker som kan raskt settes opp for å simulere og teste nye produksjonsmetoder og tilvirkningsprosesser.
 • Digitalisering av produksjon: Kyberfysiske systemer tar over mye av produksjonen og minsker kostnader samtidig som produksjonen økes. Tingenes internet (IOT) får enheter og komponenter til å kommunisere og samhandle.
 • Digital tvilling: Modellering og simulering av minifabrikkene som optimaliserer produksjon og produksjonslinja. Fabrikken kan visualiseres med VR/AR.
 • Kunstig intelligens: Selvregulerende prosesser med kunstig intelligens som analyserer og forbedrer det vi ikke ser.

Muliggjørende teknologier
MTNC har to hovedområder med hensyn til muliggjørende teknologi: Avanserte produksjonsprosesser og digitalisering/Industri 4.0.

Avanserte produksjonsprosesser:

 • Produksjonsprosesser for aluminium og plast/kompositt: Blant annet varmebehandlingsovner, verktøyteknologi med smørestasjon, sensorer, sensorikk for måling av friksjon, tid, temperatur og trykk, adaptiv styring av kjøling og varming og multi-material sprøytestøping.
 • Additiv tilvirkning av aluminium og plast/kompositt: 3D-printing av verktøy, hybrid additiv, substraktiv og formativ tilvirkning.
 • Multi-material sammenføyning og hybride strukturer: Fleksible sammenføyningsceller for store og små strukturer og robotbasert sammenføyning og montasje.

Digitalisering/Industri 4.0:

 • Sensorbasert robotikk og fleksibel automatisering: Blant annet hardvare og programvare for å sy sammen utstyr til god flyt for en-stykks tilvirkning, montasjeceller, transportbånd, samarbeidende roboter, sensorer, kunstig intelligens og makinsyn.
 • Matematisk modellering, simulering og optimering: Digitale tvillinger til minifabrikkene med tilhørende modellerings- og simuleringsprogramvare.
 • Kyberfysiske systemer: Alle prosessene og maskinene i MTNC skal utstyres med sensorer og kamera/maskinsyn.
 • Menneske-maskin interaksjon: Alle menneske-maskin programeringsverktøy skal være så intuitive og enkle som mulig.
 • Informasjonssikkerhet: State-of-the-art program og hardvare for informasjonssikkerhet.

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) er drevet av SINTEF Manufacturing på vegne av NCE Raufoss.

566 MNOK:
Verdien av eksisterende utstyr som er tilgjengelig for MTNC.

200 MNOK:
Planlagte investeringer fram til 2022.

350 eksperter innen manufacturing technology:
Eksisterende kompetanse innen produkt-, prosess- og materialutvikling, hvorav ca. 50 med formell utdanning på PhD-nivå og 150 på MSc-nivå.

100vis av friske hoder under utdanning:
Nyskapende teknologi og fremtidsrettede løsninger er attraktivt. Lærlinger og traineeordninger rekrutterer friske hoder og talenter innen sine fag.

Partnere
SINTEF Manufacturing har hovedansvaret for MTNC. Kjernepartnerne er medlemmene i NCE Raufoss, SINTEF, NTNU og Fagskolen Innlandet. Andre viktige interessenter er små og mellomstore bedrifter over hele landet, samt nasjonale og internasjonale teknologibedrifter.