To engasjerende timer workshop i Læringsfabrikken

Torsdag 13. september var det workshop i katapult-senteret på Raufoss.

 

Representanter fra Raufoss videregående skole, Fagskolen Innlandet, Benteler, Hexagon Ragasco, Nammo, SINTEF Manufacturing, TotAl-gruppen og Moicon deltok i diskusjoner, demoer og gruppeoppgaver. MakingView fra Hamar var også spesielt invitert denne gangen for å vise frem eksempler på digital læring og delta i diskusjonene.

Digital læring

Etter en kjapp gjennomgang av seneste status i arbeidet med å etablere Læringsfabrikken, fikk deltakerne fordele seg på to demo-stasjoner. Den ene demo-stasjonen hadde tema Digital Læring og Are Søby Vindfallet fra MakingView viste der film fra forskjellige prosjekter: Et prosjekt på digitalt spillbasert verktøy for matematikkundervisning i 5. klasse, og et på helse med VR-film med scenarier fra møter med pasienter i vanskelige, f.eks. truende, situasjoner som brukes som verktøy i opplæring av personalet.

Digital plattform

Den andre demo-stasjonen hadde tema Digital Plattform. MTNC og Torbjørn Grimstad i Moicon viste der frem den digitale modellen av bygning 273 på en interaktiv touchskjerm, i tillegg til en digital modell av en produksjonslinje fra bilindustrien med muligheter til interaksjon og analyse, samt en VR-løsning hvor Torbjørn kunne interagere med omgivelsene på en ganske virkelighetsnær måte, hvor fysikalske aspekter slik som vekt var lagt inn i modellen: Han sjonglerte med geometriske 3D-former og kunne kaste ting over det digitale rommet.

Aktive diskusjoner

Etter 15 minutter var det nesten umulig å få de to engasjerte gruppene til å skifte over til den andre demo-stasjonen, ettersom de hadde mange flere spørsmål om VR-utstyret og mulighetene rundt de digitale løsningene. Siste timen ble preget av aktive diskusjoner i fire miksete grupper rundt gruppeoppgaver på tema Utstyr Digital Tilvirkning og Digital Plattform & Lean.

Etter workshopen ble det servert lett lunsj, og de som hadde lyst fikk gjerne bli en stund for å prøve demo-stasjonene på nytt og diskutere videre. Aktiviteten fortsatte i godt over en time til for noen.

Torbjørn med VR-brillen, som viser en digital modell av bygning 273. Foto: MTNC