Innlandet fylkeskommune på besøk

Forrige uke hadde vi besøk fra administrativ og politisk ledelse for Næringsavdelingen i Innlandet fylkeskommune.


Dagen inneholdt både presentasjoner fra NCE Raufoss, SINTEF Manufacturing, bedriftsbesøk hos Neuman Aluminium, og orientering og besøk i Manufacturing Technology-katapulten.

Det har kommet mye utstyr på plass i bygning 5, så Fylkeskommunen fikk oppleve VR-teknologi i ulike former, og fikk også prøve på sveisesimulatoren våres.

Oppland fylkeskommune har gjennom mange år vært en viktig støttespiller for Raufossklyngen, og vi håper at det gode samarbeidet videreføres i Innlandet fylkeskommune.

Se bilder fra besøket


Fylkeskommunen fikk prøve sveisesimulatoren våres. Foto: MTNC