Digital manufacturing

MTNC tilbyr:

  • Rammeverk for automatisert programmering av varierte montasjeprosesser utført med industriroboter
  • Senosorbasert robotmontasje av komponenter med små toleranser, eller for fleksibel montasje
  • Bruk av digital tvilling (simulering, AR, VR) for verifikasjon av prosessen
  • Samkalibrering av digital tvilling med fysisk produksjonssystem
  • Datafangst for produkt og prosessverifikasjon, samt optimalisering av prosesser
  • Lavterskel brukergrensesnitt for operatør-robotsamarbeid

 

Hva er status for denne minifabrikken?

Minifabrikk Digital manufacturing vil være en arena for å teste ut ny teknologi for produksjon i både bedriftscaser og forskningsprosjekter. Det fysiske utstyret i Digital manufacturing kommer til å være fleksibelt og ikke veldig omfattende. Det kommer derimot å være en omfattende digital overbygging i denne minifabrikken, slik at mulighetene som ligger i en digital tvilling, kan bli testet gjennomgående. Dette vil bli en av de aller første løsningene i verden som setter Indsutri 4.0 ut i praksis.

Minifabrikken forventes å være på plass mot slutten av 2020.