Læringsfabrikken

Hva er status for denne minifabrikken?

Læringsfabrikken vil være på plass i løpet av sommeren. Både Raufoss videregående skole og Fagskolen Innlandet vil drive undervisning fra 20. august. Læringsfabrikken vil også være tilgjengelig for bedrifter. Det er mulig å teste ut prinsipper for montasje, holde ulike kurs og kompetansehevingstiltak innen PLS, HMI, robotprogrammering og digital tvilling.