Norsk-tysk erfaringsutveksling på Raufoss

Den 3. september arrangerte vi, i samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer, Norsk Industri og NHO, et norsk-tysk forum om fagkompetanse og industri 4.0. Seminaret tydeliggjorde at det er et stort forbedringspotensial i samspillet mellom skole og næringsliv i Norge.

 

I løpet av dagen ble det klart hvor sammenflettet begrepene fagkompetanse og industri 4.0 er. Gjennom digitalisering endres kompetansebehovet i bedriftene og livslang læring kommer inn som et viktig stikkord. Ikke minst spiller fagutdanningen en betydelig rolle. Her er Tyskland et foregangsland grunnet sin duale utdanningsmodell, der brorparten av opplæringen foregår i bedrift – og det fra dag én. På denne måten sikres riktig fagkompetanse i industrien.

 

Norge kan lære av Tyskland

Gjennom debatten om hvordan fagutdanningen bør organiseres i Norge ble det vist stor interesse for den tyske duale modellen. Steffen Bayer fra forbundet for de tyske industri- og handelskamrene (DIHK) la fram suksessfaktorene ved det tyske systemet og presiserte at modellen ikke nødvendigvis må kopieres rett fra boka. Ethvert land som ønsker en mer arbeidslivsrettet fagopplæring kan la seg inspirere og ta i bruk de elementene som passer inn i de rammene man har.

Det ble også tydelig at det er et stort forbedringspotensial i samspillet mellom skole og næringsliv i Norge. Petter Øyan fra OsloMet presiserte at vi i dag har for mange aktører som snakker for dårlig sammen og at det mangler et organ som kan knytte de ulike partene sammen, slik Tyskland har med sine industri- og handelskamre.

 

Les mer på bloggen til Norsk-Tysk Handelskammer