Industri 4.0 – digitalisering av industrien

Begrepet Industri 4.0 benyttes om den såkalte fjerde industrielle revolusjonen. Svært enkelt definert som «smarte fabrikker», som blant mange ting benytter sensorer i produksjonen. Hensikten er kontinuerlig utvikling og forbedring av både produkt og prosesser. Den framtidige fabrikken vil være heldigital med en «digital tvilling» for styring og utvikling.

Katapulten bistår industrien i den digitale omstillingen. Gjennom tilgang på «ekspertpaneler» gjennomfører man workshops som gjør bedriftene rustet for løft. For en fortsatt konkurransedyktig industri er utviklingen påkrevd, og politikerne på «Innlandsbenken» fikk selv førstehåndserfaring i industriell bruk av sensorer.

 

Et krav i industrien

Dokumentasjonskrav og kvalitetssikkerhet er allerede et krav i industrien, og skal man henge med som under- eller direkte leverandør, kreves kompetanse på området. Industri-Norge er full av smarte småbedrifter som er dyktige på det man produserer, men som kan trenge bistand i omstillinga til «digital». Gjennom bla. å koble 3D-modeller av virkelige operasjoner med sensorer og IoT (tingenes internett), kan man modernisere hele fabrikkdriften.

 

Den digitale fabrikken

Testing er både kostbart og tidkrevende. Det å kunne simuler hypotetiske scenarier ved bruk av digitale tvillinger, uten å måtte stenge anlegget, er svært tids- og kostnadsbesparende, understreker Torbjørn Grimstad, CEO i Moicon

Moicon er en leverandør som tilbyr infrastruktur for skybaserte digitale modeller av fysiske fabrikker. Slik tar man inn læring fra den virkelige verden for å oppdatere den digitale modellen. Målet er innsikt i fabrikkprosesser for hele organisasjonen. Moicon er blant bedriftene som bistår Katapulten rundt digitaliseringsprosjekt.

Med våre løsninger kan man laste opp 3D-modeller av eget utstyr, maskiner og inventar, alternativt gjennomføre en skanning av bygning om det ikke allerede eksisterer. Dette kombinert med kataloger med utstyr som CNC-maskiner, roboter, transportører og andre eiendeler klare til bruk, kan man bygge en eksakt kopi av egen fabrikk på kort tid. Slik kan man ta tak i produksjonsplanlegging og operasjoner fra et 3D-perspektiv, direkte i nettleseren, poengterer Grimstad.

Du kan rett og slett styre fabrikken fra solsenga i Marbella, supplerer Inge Engelstad som er forretningsutvikler i samme selskap. – Jeg setter det på spissen, men med denne type styring av fabrikkene, så frikobler man deler av den fysiske aktiviteten. Alle må ikke være lokalisert på samme sted for å ha kontroll.

 

Torbjørn Grimstad og Inge Engelstad fra Moicon

 

Demokratisering av data

Norge ligger langt framme i implementering og bruk av ny teknologi, men innenfor SMB-bedriftene i Norge opplever man at flere ligger bakpå. En del av forklaringen er mangel på relevant digital kompetanse. Man er opptatt av det man selv skal levere på.

Moicon henter inspirasjon fra spillteknologien hvor hensikten er gjennomprøvde modeller for læring. Man skal få en bedre oversikt over produksjonsprosessen, for derigjennom å kunne ta gode beslutninger basert på riktig bruk av strukturert data.

Vi kaller dette demokratisering av data, hvor alder ikke er noen hindring. De unge som kommer inn i næringslivet har andre forventninger til støttesystemer og styring. Systemer man er allerede er kjent og fortrolig med gjennom spill, og som lett implementeres i jobb, sier Ingelstad.

 

I ilden

Under besøket i Katapulten fikk selv politikerne prøve seg på innsamling av data ved bruk av sensorer – såkalt spagettidiagram. Her blir alle bevegelser monitorert av sensorer, som da gir en grafisk fremstilling på skjerm hvor man kan måle hver enhet og dens bevegelse. Overførbart er dette feks.  relevant med å monitorere arbeidsflyten i fabrikken for kontinuerlig forbedring.

I forbindelse med større anbud og leveranser, ser man at vurderingsarbeid og kvalitetssikring er svært relevant og påkrevd. Skal SMB-bedriftene forbli konkurransedyktige, er dette en del av løsningen for å sikre fortsatt leveringsdyktighet. Her er det viktig at det er politisk vilje for bidrag til omstilling.

 


Innlandsbenken fikk selv «samle data» ved bruk av sensorer

 

Katapulten som fasilitator

Denne type forprosjekt koster i området hundre tusen kroner å gjennomføre, hvor bedriftene kan søke prosjektmidler som dekker store deler av kostandene. Egenandelen for bedriftene er ofte kun 25%, sier Emma Østerbø som er Katapultleder. Gjennom utallige workshops, har hun sett hvordan bedriftenes spisskompetanse kombinert med sammensatte ekspertgrupper, har bidratt til reelle resultater og konkurransekraft for norske bedrifter.

Industrien er et kappløp, her nytter det ikke hvile, da faller man fort av. Med denne type prosjekt får man i realiteten dekket regninga for omstilling, og man får med seg eksperter på fagområdet kostnadsfritt. Det er viktig at bedriftene nå kobler seg på, og ikke minst at de som bevilger pengene over statsbudsjettet, ser at dette er helt nødvendig for å opprettholde konkurransekraften!

 Emma Østerbø beskriver vekstpotensialet innenfor SMB-bedriftene