Future Materials – Workshop i industriell resirkulering

Future Materials katapult-senter arrangerer 12.-13. september 2019 en workshop med tema "Praktisk tilnærming til sirkulærøkonomisk resirkulering av sidestrømmer", med både teori og praktisk hands-on testing i Elkem og ReSiTec sine pilotanlegg.

 

Det er fremdeles noen ledige plasser.

Workshopen vil ha en teknisk og praktisk tilnærming til resirkulering av uorganiske materialer og mineraler der sidestrømmene hovedsakelig omhandler slam, slagg og våte pulverstrømmer.

I løpet av workshopen vil det bli omvisninger i anleggene der vi underveis vil kjøre praktiske demonstrasjoner og forsøk sammen med deltakerne. Dette vil igjen gi grobunn for gruppediskusjoner rundt caser på generiske sidestrømmer.

Nærmere informasjon og påmeldingslenke finner du her