Flott besøk av Vikinglauget

 

Vi inviterte nettverket hit for å presentere NCE Raufoss og medlemsbedriftene, og se på hvordan vi kan samarbeide enda tettere rundt næring og utdanning i Innlandet i fremtiden. Det todagers opplegget startet med et besøk hos NTNU i Gjøvik ved Monica Rolfsen, og dagen etterpå holdt blant annet Svein Terje Strandlie innlegg om Raufoss-klyngen, katapult-senteret MTNC og Omstillingsmotoren.