Flott besøk av Vikinglauget

Den 9. og 10. januar fikk vi besøk av Vikinglauget, et næringslivsnettverk fra Hamar som teller 15 bedrifter innen blant annet bank og forsikrings-, ICT- og byggebransjen.

 

Vi inviterte nettverket hit for å presentere NCE Raufoss og medlemsbedriftene, og se på hvordan vi kan samarbeide enda tettere rundt næring og utdanning i Innlandet i fremtiden. Det todagers opplegget startet med et besøk hos NTNU i Gjøvik ved Monica Rolfsen, og dagen etterpå holdt blant annet Svein Terje Strandlie innlegg om Raufoss-klyngen, katapult-senteret MTNC og Omstillingsmotoren.

Svein Terje Strandlie, klyngeleder i NCE Raufoss og adm. dir. i SINTEF Manufacturing, holder innlegg om blant annet industriklyngen og rollen av katapult-senteret. Foto: MTNC