Bedre innsikt i hvordan ledende tyske industrimiljøer jobber med ny teknologi – MTNC på studietur til Tyskland

I oktober har MTNC vært på studietur til Tyskland sammen med representanter fra klynger, næringshager og andre katapult-sentre. Formålet var å få bedre innsikt i hvordan ledende tyske industrimiljøer fungerer med ny teknologi, i tillegg til å etablere en nærmere dialog.

 

Tyskland er det landet i Europa som ligger lengst fremme på industri 4.0 plattform, med ledende bedrifter, system-integratorer og industrimiljøer. Landet har den største produksjonen i Europa, målt som andel av brutto nasjonalprodukt.

Siva var initiativtaker av studieturen, og har stått for planleggingen i samarbeid med Innovasjon Norge i Oslo og München, Forskningsrådet og Norsk Industri. Fokus på turen var:

• Økt kunnskap om hvordan anvende muliggjørende teknologier (kunstig intelligens, maskinlæring og smart produksjon)
• Møter med klynger, innovasjonsselskap og forskningsmiljøer for nytt/økt samarbeid
• Norske klynger, næringshager og katapult-sentre finner hverandre i nytt samarbeid (noe som allerede er i gang)

Kunstig intelligens hos IBM Watson
– Første dagen besøkte vi IBM Watson i München. Det var presentasjoner og diskusjoner hele ettermiddagen, og en felles middag som avslutning. IBM Watson viste hvordan kunstig intelligens kan brukes fra alt til å identifisere produksjonsfeil på dørhåndtak, til arbeidet med verdens største digitale tvilling Rotterdam havn, men også hvordan kunstig intelligens kan brukes med helseteknologi for å detektere diabetes og optimalisere behandlingerforteller Mika Tienhaara, driftsleder i Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC).

Audi imponerer med fabrikk så stor som Monaco
Dag to begynte med en fellesrunde der alle i gruppen fikk presentere seg, hvorpå delegasjonen Audi fabrikken i Ingolstad besøkte, Europas nest største bilfabrikk. – I 2017 produserte de 538 103 bestilte biler, hvor alle var individuelt tilpasset. Bare størrelsen på fabrikken i seg selv var imponerende, med et areal så stort som staten Monaco. Audi har økt variantmulighetene veldig med skreddersydde løsninger, så automatiseringsgraden er noe lavere enn for eksempel hos VW, men fortsatt meget avansert produksjon. De har blant annet smarte montasjeløsninger for komponenter, og digital tracking av bilen gjennom produksjonsflyten, forteller Mika Tienhaara.

Digitale tvillinger hos Siemens
MTNC fortsatte etterpå til Siemens Amberg Elektronikkfabrikk, som også har blitt utsett til Europas beste fabrikk. – Siemens imponerer med sin utstrakte bruk av digitale tvillinger, der nye produkter går rett til masseproduksjon uten testkjøringer. De har gått fullt ut med bruk av digital tvilling, teamcenter, mindsphere, prediktivt vedlikehold, automatisert CAM data og mye mer. Bedriften har gått fra feilrate på 550 per million deler, ned til 9, og økt produksjon 13x siden 1991, meget spennende, forteller Mika Tienhaara.

KUKA og Autodesk
– Vi besøkte også KUKAs hovedkontor i Augsburg, hvor vi fikk en inngående presentasjon og omvisning i bruk og produksjon av industriroboter, mobile roboter og cobots. Uken ble avrundet med et besøk hos Autodesk i det globale virtuelle designsenteret, der vi fikk en innføring i mulighetene med et VR/AR-teknologi for simulering og design. Besøket har resultert i blant annet mye ny kunnskap om industri 4.0, kontakter inn i tysk industri og kompetanse, og nye kontakter med norske klynger, innovasjonsselskap og forskningsmiljøer.

Hva er industri 4.0?
Begrepet industri 4.0 beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter. Mange har vel allerede hørt om «the internet of things» hvor for eksempel mobilen kommuniserer med kjøleskapet eller sentralvarmen. Hvis man overfører dette prinsippet til industriell produksjon, så betyr det at maskiner ikke lenger bare prosesserer produktet, men at produktet selv kommuniserer med maskinene for å gi dem instrukser. På denne måten vil fremtidens maskiner organisere seg selv, leverandørkjeder vil sette seg selv sammen, bestillinger fra kunder vil bli direkte konvertert til fabrikasjonsinstrukser. Fremtidens fabrikker eller produksjonslokaler vil være så fleksibel at hvert enkelt produkt kan skreddersys etter kundenes behov, uten at det koster mer enn storskala produksjon. Industri 4.0 definerer hele livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering.

Flere bilder av turen finnes her

Bilde: Blue Maritime Cluster