Digital21 innspillsmøte for Innlandet

Hvordan kan man styrke næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen? Det skal snakkes om på Digital21 innspillsmøte for Innlandet på katapult-senteret MTNC på Raufoss den 2. mai.

 

Digital21, som ble etablert av regjeringen, skal gi strategiske råd og anbefalinger til regjeringen om hva offentlige myndigheter kan gjøre for at næringslivet kan lykkes med å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med digitaliseringen.

 

Samhandling mellom roboter og mennesker

Det arrangeres 10 regionale arrangementer, hvor Digital21 ønsker innspill på hva digitalisering kan være, vist gjennom noen konkrete eksempler fra regionalt næringsliv.

Et godt eksempel på dette er Intek Engineering AS, en ingeniørbedrift som driver med automasjon og robotisering for bedrifter innen alle typer industrier i Norge. Daglig leder Anita Hager holdt et innlegg med tittelen “Samhandling mellom roboter og mennesker – løsninger som effektiviserer og sikrer bedrifters framtid” på alumnikonferansen til NTNU nå i april, og det ble veldig godt mottatt. Presentasjonen til Anita finner du her, og her kan du lese mer om Intek.

 

Å ta i bruk ny teknologi

På Digital21 inspillsmøte står bedriftenes innspill på følgende også på agendaen:

• Hva hindrer bedriftene fra å ta i bruk ny teknologi og kompetanse?
• Hva trenger bedriftene for å ta i bruk ny teknologi og kompetanse?
• Hvilke innspill vil bedriftene gi myndighetene for å gjøre det lettere for sin bedrift å utvikle ny teknologi og kompetanse?

Blant annet Making View AS, Evry Innlandet, Moelven Industrier ASA og Tokvam AS, bedrifter som endrer sin virksomhet og skaper ny virksomhet i det digitale skiftet, kommer til å holde innlegg. I tillegg holdes det parallellsesjoner for å få innspill og anbefalinger fra næringslivet om blant annet digitalisering for å styrke virksomhetens konkurranseevne og digitalt entreprenørskap.

 

Påmelding

Mer informasjon og påmeldingsskjemaet finner du her.

 

Bilde: Intek