Siste nytt om MTNC læringsarena

MTNC skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Arbeidet med å definere innhold i læringsarenaen har startet for fullt nå. Herved en oppdatering om siste status!

 

Ambisjonen med læringsarenaen er at den skal gi helt nye muligheter til samhandling mellom industri og utdanning på alle plan, fra videregående skole til fagskole, høyskole og universitet. Vi er godt i gang med dialog med blant annet Raufoss videregående skole, Fagskolen Innlandet og Opplæringskontoret for Industrifag (OIR) på hvordan «Læringsfabrikken» kan bli. Det er mye som skal på plass før man kan ta imot de første elevene fra Raufoss videregående skole høsten 2019.

Utstyret til læringsarenaen
MTNC er blant annet i dialog med bedriftene i Industriparken for å avdekke hvilken kompetanse de ser som avgjørende i fremtiden, for deretter å finne rett/ønsket utstyr til læringsarenaen. En styringsgruppe og en prosjektgruppe skal etableres for å holde tak i disse oppgavene utover sommeren og høsten.

Videre har Fagskolen Innlandet gjennom 2017 arbeidet med å etablere et nytt studium, Mekanisk automatisering. Vi jobber for å få etablert deler av dette studiet i forbindelse med minifabrikk 1, som er rettet mot additiv tilvirkning og Industri 4.0.

Film
Som sist har vi, i samarbeid med OIR, TotAl-gruppen, Intek, Hydal og Nammo, laget en film som skal brukes i rekrutteringsarbeid mot ungdom, samt vise at industrien kan være et smart yrkesvalg. Filmen ble vist for første gang under NHOs seminar vedrørende «Innovative lærlinger og innovative fagarbeidere». Kompetanse og spesielt praktisk kompetanse er avgjørende i bedriftenes møte med ny teknologi.

Klikk her for å se filmen.