Status for Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre

Hva har skjedd i det siste rundt MTNC? Hva jobber vi med i dag? Og hvilke fremtidsplaner har vi for katapult-senteret? Fint med en status-update tenkte vi.

 

MTNC har som formål å etablere industriskala minifabrikker for pilotering av ny teknologi samt for kompetanseutvikling for fremtidens fagarbeidere og ingeniører. MTNC sine maskiner og minifabrikker kan da brukes av bedrifter, forskningsprosjekter og andre som har relevante prosjekter og behov der MTNC kan passe inn med sin infrastruktur. Planen er å ha industri 4.0 kompatible minifabrikker for:

  • Minifabrikk 1: Additiv tilvirkning og multimaterial sammenføyning
  • Minifabrikk 2: Plast og kompositt
  • Minifabrikk 3: Metalforming
  • Minifabrikk 4: Fleksibel montasje

Disse er i en fase av etablering på Raufoss, i den eksisterende industriparken der flere nasjonalt ledende produksjonsbedrifter med i hovedsakelig eksportvirksomhet støtter satsingen av Norsk Katapult. Minifabrikkene er valgt med fokus på hva fremtidens fabrikk og Industri 4.0-inititativer i blant annet Tyskland og England viser på som behov. Det betyr også at digitalisering er et sentralt tema sammen med etablerte moderne produksjonsprinsipper som lean management. MTNC skal virke som bindeleddet mellom forskning (Technology Readiness Level, TRL 1-3) og kommersiell produksjon (TRL 8-9) gjennom prototyper og pilotering (TRL 4-7).

Kjernebedrifter
Nøkkelbedrifter i Raufoss Industripark som Nammo, Benteler, Raufoss Technology, Kongsberg Automotive og Hexagon Ragasco, ser vi som viktige støttespillere/kjernebedrifter for MTNC. I tillegg har SINTEF Manufacturing sin forskningsvirksomhet innen avansert vareproduksjon til stor del knyttet til Raufoss. Bedriftene har sine hovedaktiviteter innen blant annet automotive og aerospace, som er krevende industrier. Sammen har vi gjort en detaljert behovsanalyse som grunnlag for innhold i minifabrikkene. I tillegg har vi, ofte i samarbeid med kjernebedriftene, kjørt workshops i kundesenteret, som har vært rettet mot industri 4.0, lean produksjon, digitalisering og kompetanse/læring.

Status for minifabrikk 1
Fra starten av har vi fokusert på å få minifabrikk 1 (additiv) og minifabrikk 4 (fleksibel montasje) i drift. Status per i dag er:

Utstyr og prosjekter:

  • Friksjonssveisemaskin i satt i gang med flere prosjekter, blant annet med drivstofftanker, skilt/plater og batterikasser. Den helnorske raketten Nucleus er et av prosjektene som MTNC har hatt del i.
  • Solid-state sveising, en ny teknologi som er utviklet av det norske selskapet HyBond (spin-off fra NTNU) og nå i en tidlig industrialiserings/kommersialiseringsfase som med hjelp av MTNC blir akselerert, der vi nå er i en fase med å kjøre i gang flere prosjekter. Det er blant annet stor etterspørsel innen automotive til å kvalifisere HyBond-prosessen.
  • Metal 3D-printer, Laser Metal Deposition, teknologi, der vi har et samarbeid med Nordic Additive Manufacturing (NAM). Flere prosjekter kjøres i additivmaskinen, blant annet mot offshorereparasjoner, reservedeler og verktøyreparasjoner for industriell vareproduksjon.

Læringsfabrikk:
En del av MTNC er Læringsfabrikken, som har etablert et samarbeid med Raufoss videregående skole og Fagskolen Innlandet. Begge skal ha aktiviteter og del av studieprogrammet i MTNC med VG2 og Fagskolen med Mekanisk Automasjon. Læringsfabrikken tar også i bruk digitalisering og Virtual Reality (VR). MTNC har da med Moicon, som har et piloteringsprosjekt for å etablere en digital tvilling av minifabrikk 1 og hele bygningen. Denne piloteringen kan brukes til opplæring og som brukercase.

Lean Lab:
MTNC tar også i bruk Lean Lab, som har hatt over 4000 brukere siden oppstarten 2009. Lean Lab blir også gjort som en digital versjon/digital tvilling slik at konseptet og kurser kan kjøres uavhengig av lokalisering og med nye opplæringskonsept som er anpasset til Industri 4.0-behovene.

Investeringer:
Det er planlagt videre investeringer i minifabrikk 1 i de neste månedene slik at hele vareproduksjonsprosessen for additiv tilvirkning er representert. Det betyr at CNC bearbeiding og inspeksjon/scanning er tenkt å bli en del av denne minifabrikken. Planen er å ha hele minifabrikken i drift tidlig 2019.

Status for øvrige minifabrikker
Minifabrikk 4 (fleksibel montasje) er et stort behov for enkelt produksjon, små serier og hyppige endringer/varianter. MTNC har en robotlab der prosjekter for robotprogrammering, montasjeoperasjoner har blitt kjørt. Dessuten er det utviklet en software slik at robotbaner og montasjeoperasjoner kan bli simulert. Robotlaben blir nå oppgradert, og planen er å ha oppgraderingen klar tidlig 2019.

Minifabrikk 2 (plast/kompositt) og minifabrikk 3 (metalforming) er mer komplekse i sin utforming og detaljering. Planen er å ha disse begge klare senere under 2019.

Status per KPI

KPI #
Spin-offs/start-ups/scale-ups i MTNC 8
Andre SMBer 2
Prosjekter totalt i gang/gjennomført 11
Kjernebedrift-prosjekter i gang/gjennomført 5
Foredrag, møter og workshops med MTNC deltakelse > 40
Seminarer og workshops hos MTNC service centre 10
Nyhetsbrev MTNC 6

 

Veien videre
MTNC ser et behov for å engasjere maskin- og softwareleverandører for å få tilgang til den nyeste teknologien og løsningene. 18. september var rundt 20 nøkkelleverandører invitert til en leverandørdag hos MTNC sammen med kjernebedriftene. Vi er i diskusjon og forhandling med forskjellige industrielle leverandører. I tillegg jobber vi målrettet med katapult-senteret for å gjøre industri 4.0 minifabrikkene tilgjengelige for Norges SMBer, der allerede flere spennende prosjekter er under utvikling, og mange flere er under vurdering/oppstart.

Foto: Manufacturing Technology