Seminar om “Fremtidens fagkompetanse”

Den 3. september arrangerer vi, i samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer, Norsk Industri og NHO, et seminar om fremtidens fagkompetanse.

 

Bakgrunnen for arrangementet er den store interessen vi opplever for temaene kompetansebehov og samarbeid mellom utdanningsinstanser og yrkeslivet, særlig knyttet opp mot industri 4.0. Norsk-Tysk Handelskammer ønsker å etablere et norsk-tysk forum for erfaringsutveksling og diskusjon knyttet til yrkesfaglig kompetanse og industri 4.0, der målet er et tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland om disse temaene.

Seminaret holdes i Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre på Raufoss.

Les mer og meld deg på her.

Dagen etterpå arrangeres det en workshop om “Benefits of Industry 4.0 for Manufacturing Industries”. Les mer om denne workshopen her.