Første utstyr i MTNC på plass

Lastebil, kran, maskinutstyr, menn i gule vester… det var stor aktivitet rundt bygning 273 i Raufoss Industripark i det siste, alt for å få til en ting: flytte det første utstyret til katapult-senteret MTNC.

 

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Totalt skal MTNC inneholde fire til seks modulbaserte, fleksible og rekonfigurerbare avanserte minifabrikker, også kalt “fremtidsfabrikker”.

Første minifabrikk
Den første minifabrikken er rettet mot additiv tilvirkning, en samling av ulike prosesser for bygging av mekaniske deler fra en digital modell av produktet. Denne fremtidsfabrikken blir en pilot for øvrige minifabrikker med digitalisering, organisering og avanserte produksjonsprosesser som tema.

Sammenføyning av aluminium
I det siste jobbet vi aktivt med å sette opp den første fabrikken i bygning 273 i industriparken. Den 15. mai tok MTNC over første del av lokalet og startet flytting av riggen med friksjonssveising (FSW) og Hybond. Hybond-teknologien, Hybrid Metal Extrusion & Bonding, er en patentert fast fase sammenføyningsteknologi for aluminium-stål og aluminium-aluminium. Ambisjonen er å industrialisere Hybond-teknikken gjennom katapulten.

For å styrke teamet, har vi innleid Justin Riney, prosjektleder for Industrialisering hos Hybond, som kommer til å jobbe med forskning og utvikling, i tillegg til at han er dyktig på labaktiviteter.

Her finnes flere bilder av flyttingen.

Interessert i å være med på katapulten? Du kan gjerne ta kontakt med oss her.