Arbeidslivet i en digital hverdag

Hva er lean på norsk? Hvordan får vi utnytte kombinasjonen av digitalisering og lean på best mulig måte? Og hvordan kan vi få bruke digitalisering som kraft for kontinuerlig forbedring, økt produktivitet og konkurransekraft?

 

Dette var sentrale spørsmål under Innlandets Leandagen, som fant sted i katapult-senteret den 8. mai 2019. – Det var en veldig spennende dag, med interessante foredrag av for eksempel Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Siemens, og bedriftsbesøk hos Nammo og Isiflo, sa en av de deltakerne i etterkant.

Videre på programmet sto et innlegg av Terje Norevik i Hydro Aluminium Høyanger, vinneren av “Årets norske Leanvirksomhet 2018”, samt Gaute Knutstad i SINTEF Manufacturing, som tok deltakerne med på en reise om “Digitalisering og lean”.

Alice Beathe Andersgaard og Ingeborg Hartz i Sykehuset Innlandet holdt et foredrag om “Innlandets vei mot et verdensledende helsesystem i 2028”, og dagen ble avsluttet med et inspirerende innlegg av Kenneth Gilje i Gilje Tre, som snakket om “Mennesket som ressurs i en digital hverdag”.

Vi takker alle 120 deltakerne og foredragsholderne for deres engasjement, og ser frem til neste Leandagen!

Bilder fra Leandagen finnes her

Programmet finnes her

 

Jon Sandvik og Gaute Knutstad i SINTEF Manufacturing. Foto: Tove Løkken