Fagkompetanse i rampelyset

– Det føltes som at tiden gikk veldig fort, det var veldig interessant, sa en mor rett etter gjennomgått program på kveldsevenementet i katapult-senteret i forrige uke.

 

Forventningsfulle unge, et fåtall fra videregående skole og betydelig flere fra lærlingsprogrammer i Oppland og Hedmark, samlet seg på tirsdagskvelden i forrige uke rundt pizzaboksene i de nye lokalene til katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss, sammen med foreldre, representanter fra bedrifter på parken, Fylkeskommunen, TotAl-gruppen, Opplæringskontoret for Industrifag og Fagskolen Innlandet.

Mens mørkret falt over Raufoss, kom fagkompetanse i rampelyset med mål om å spre kunnskapen om hvilke spennende muligheter som finnes i industrien, og hvilke utviklingsveger en kan gå hvis en liker å jobbe praktisk.

Voksende behov
Inne i den rosamalte salen ble det etter mat fokusert på industriens voksende behov for praktisk kompetanse med fagbrev som grunn, og hva en trenger å gjøre for å få bli med i industrien sitt vinnerlag.

– Raufoss Industripark, med sine ca. 2500 ansatte, er en utviklingsarena for industrien nasjonalt. Her skaper ny teknologi stadig nye markedsledende produkter og nye spennende arbeidsplasser, inledde Svein Terje Strandlie, leder for NCE Raufoss og SINTEF Raufoss Manufacturing.

– Bransjen trenger fagarbeidere og det å velge yrkesfag er et godt utgangspunkt for enten videre arbeid eller videre utdanning, fortalte Tor Magne Furusethagen, daglig leder for Opplæringskontoret for Industrifag.

En del av vinnerlaget
En spennende rollemodell som ble løftet frem i løpet av kvelden var Tobias Alm, som i løpet av sin læringsperiode vant seks norske konkurranser i yrkesfag, og etterpå ble Norgesmester i 2016 og Nordisk mester i 2017 i CNC, og nå i fjor landet på 15. plass i verldensmesterskapene i yrkesfag i Abu Dhabi.

Han fortalte om en variert arbeidshverdag med fokus på teamarbeid, men hvor det allikevel gjenstår en del arbeid med å endre de generelle holdningene til industrifag. – Viktig å ikke bli rammet av mastergradsjuken, nevnte han med et smil. – Alle skal ikke gå den vegen. Vi trenger en god miks av praktikere og akademikere.

Fremtidens fagkompetanse
Frank-Jørgen Vangen, assisterende rektor i Fagskolen Innlandet, tok over stafettpinnen og understrøk på en tydelig og klar måte at det er viktig med fokus på arbeidslivets utdanning.

– Fremtidens fagskoleingeniør trenger fremtidens fagkompetanse, hvor nye digitale verktøy skaper nye forretningsmodeller i industrien, og nye muligheter for læring. Som et eksempel er Virtual Reality og Augmented Reality i ferd med å bli en del av læringsarbeidet i fagskolen.

Ny læringsarena på Raufoss
– Nærheten til industrien, fortsatte Frank-Jørgen, er her avgjørende for å kunne møte industriens nye behov. Det nye katapult-senteret på Raufoss er et godt tiltak som støtter opp under dette. Lærlingsarenaen som er i ferd med å dannes som en del av denne gir helt nye muligheter til samhandling mellom industrien og utdannelse på alle plan, fra videregående skole til fagskole, høyskole og universitet.

Nøkkelen til å bli best i verden
At det finnes mange spennende muligheter til arbeid i industrien ble tydelig i løpet av kvelden. Erik Bråten fra Benteler Aluminium Raufoss, inspirerte publikum gjennom sine eksempler på hva som er viktig for å bidra til fremgangen i industrien sitt vinnerlag.

Evnen til å stadig kunne lære nye ting er sentral for å lykkes i industrien, men han løftet frem at det å trives på jobb og gjøre sitt aller beste er nok så viktig.

– Et godt arbeidsmiljø og gode rutiner er derfor avgjørende for et godt resultat. Da kan en få til å være best i verden på å lage komplekse aluminiumprofiler til støtfangere, hvor prosessen er så avansert at aluminiumbolten forvandles til ferdig støtfanger til for eksempel en Volvo eller en Audi, uten at et eneste menneske har berørt produktet på vegen.

Fremtidens industri
Før deltakerne takket for seg og gikk ut i mørkeret mellom tente fakkler og meterhøye brøytekanter, ble de servert et glimt av fremtidens digitale industri gjennom en demonstrasjon av far og sønn Ragnar og Torbjørn Grimstad, som gjennom sitt selskap Nævanyttig har utviklet spennende digitale verktøy som tas i bruk av fler og fler norske industribedrifter.

Etter denne inspirerende oppvisning ble det kanskje en pizzabit til, før deltakerne kjente seg fornøyd med kvelden, og forlatet katapulten med et nytt bilde av hva fremtiden kan tilby i norsk industri.

MTNC og utdanning
MTNC skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Fagskolen Innlandet er en av kjernepartnerne til katapult-senteret.

– Dette har utrolig stor betydning for oss og mulighetene for kvalitetsutvikling av undervisningen. Vi vil få en helt ny læringsarena, sier Frank-Jørgen Vangen, assisterende rektor i Fagskolen Innlandet.