Søk prosjektstøtte

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Som katapultsenter har vi god dialog med både SIVA, Næringshagene og Stiftelsen Teknologiformidling. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å utarbeide søknaden.

Ta kontakt med daglig leder Emma Østerbø for mer informasjon. Mer informasjon på SIVA sin hjemmeside finnes eventuelt her.